UBND TP HCM cho biết khu vực phía Đông (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) sẽ được xây dựng và phát triển thành khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố và vùng TP HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

Thành phố Phía Đông góp phần thúc đẩy giá trị Bất động sản khu vực này tăng cao trong tương lai.

Về quy hoạch phát triển đô thị, thành phố sẽ hoàn thành công tác lập các đồ án quy hoạch và hoàn thành phê duyệt bộ tiêu chuẩn đánh giá vào tháng 12/2021; lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại khu vực.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thành phố lập danh mục, kế hoạch và khái toán đầu tư các công trình hạ tầng giao thông cho khu vực hướng Đông; nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50 – 60% nhu cầu đi lại của người dân Khu đô thị sáng tạo phía Đông đến năm 2040. Đồng thời, mạng lưới giao thông đường sắt đô thị trên địa bàn các quận hướng Đông được mở rộng, định hướng kéo dài tuyến metro số 1 kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương; nghiên cứu phát triển mạng lưới giao thông thủy để điều hướng các hành lang kênh rạch lớn và kết nối với mạng lưới sông lớn.

Đặc biệt, thành phố nghiên cứu thực hiện các Đề án phát triển ngành y tế, giáo dục, văn hóa thể dục thể thao (đến năm 2025, định hướng đến 2030) theo định hướng chung về phát triển đô thị sáng tạo gắn với chương trình chuyển đổi số; nghiên cứu thực hiện các công viên ven sông rạch theo quy hoạch, hình thành “Hành lang marathon 42 km dọc bờ sông”; nghiên cứu các khu vực trọng điểm để quy hoạch phát triển thương mại và hạ tầng thương mại, dịch vụ.

Công tác quản lý phát triển theo định hướng đô thị thông minh cũng được đẩy mạnh, nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử thành phố và Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh…

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức công tác phát triển nguồn nhân lực; công tác xây dựng hệ thống chính sách quản lý phát triển; công tác truyền thông…

Theo phương án quy hoạch của Công ty Sasaki – enCity – đơn vị được UBND TP HCM chấm giải Nhất, Khu đô thị sáng tạo phía Đông có diện tích 22.000 ha thuộc địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức. Khu đô thị gồm 6 khu vực trọng điểm là Công nghệ cao, Đại học quốc gia, Thủ Thiêm, Rạch Chiếc, Tam Đa và Trường Thọ với mỗi khu có mỗi chức năng khác nhau.

Lãnh đạo thành phố cho biết dự kiến khi 3 quận sáp nhập với nhau hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông, khu vực này sẽ đóng góp khoảng 30% GDP của TP HCM với dân số hơn 1,1 triệu người.