TIẾN ĐỘ DỰ ÁN VEROSA PARK

Hiện tại dự án đã hoàn thành 80% khối lượng xây dựng. Dự kiến bàn giao nhà từ tháng 03 đến tháng 05/2020

Loading...