MẶT BẰNG NHÀ ĐIỂN HÌNH DỰ ÁN VEROSA PARK

NHÀ DIỆN TÍCH 5X17M

NHÀ DIỆN TÍCH 6X20M